Je dost možné, že už jste se s něčím takovým setkali. Alzheimerova demence je nemoc, která narušuje konkrétní část mozku a tím způsobuje útlum a postupné vytrácení důležitých funkcí, jako je myšlení, nebo paměť. Nemocný začíná být dezorientovaný, začíná mít problémy se vzpomínáním a s řešením problémů a postupem času přestane zvládat i běžné úkony, které jsou pro jeho život nezbytné. Přichází problémy s dokončováním myšlenek, vyjadřováním a rozhodováním a často se stává, že dojde k úplné změně osobnosti nemocného. Ve výsledku se o sebe takový člověk nezvládne postarat sám a potřebuje k sobě někoho, kdo mu bude s denními aktivitami pomáhat a kdo u něho bude neustále přítomen.

Pojem Alzheimerovy nemoci je ale natolik medializovaný, že spousta z nás si neuvědomuje, že existuje více podob neurodegenerativních chorob, které ve finále také vyústí ke ztrátě poznávacích (kognitivních) funkcí, kdy nakonec je takto postižený pacient plně odkázán na péči ostatních.

Dalším problémem je, že identifikovat tu správnou chvíli, kdy už se nejedná o normální stárnutí, je těžké. Navíc do toho vstupují i vlivy z okolí. Stane se, že už rozpoznáváme problém a jsme ochotni přijmout, že se něco u našeho příbuzného děje, tento problém ale zbytek rodiny jakoby vidět nechce. A nakonec snad úplně nejtěžší je přesvědčit nemocného, že jeho ztráty paměti opravdu nejsou normální a že by bylo dobré navštívit odborníka.

Tato problematika není, ale jen problémem sociálním, ale i ekonomickým, péče o takto postiženého příbuzného je časově náročná a přes veškeré možnosti příspěvků pořád i dost finančně nákladná. Proto je dobré odhalit, první příznaky poklesu poznávacích funkcí u příbuzného, co nejdříve, protože v té chvíli je případně možné ještě situaci řešit. V dnešní době probíhá velké množství výzkumů, které se snaží odhalit, jak paměť pozitivně stimulovat co nejméně invazivním způsobem – třeba pomocí akustické stimulace během spánku, pomocí probiotik a tak dále. Většinu těchto výzkumů zaštiťuje centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu kognitivních poruch AD Centrum

Alzheimerovu nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

(Zdroj: Alzheimer.cz)